Výroba egutérů.

Společnost SPM nabízí možnost výroby egutérů pro zákazníky, kteří potřebují vyrobit papír s vlastním vodoznakem. Egutér je kovový válec, pomocí kterého se přenáší motiv vodoznaku do papíru a je individuální pro každého zákazníka. Grafické studio SPM navrhne motiv obrazce dle zadaných specifikací, který je následně technicky zapracován do samotného egutéru. Klient se pak stává výhradním vlastníkem svého unikátního vodoznaku. Výroba egutéru probíhá přímo v objektu SPM, čímž je maximálně zabezpečena ochrana proti zneužití a zároveň minimalizovaná délka trvání celého procesu.


Máte zájem o bližší informace ?