Naše produkty.

O ceninových papírech

Potřeba chránit ceninový výrobek proti padělání a zabezpečit jeho údaje vyžaduje stálý vývoj a zdokonalování ochranných prvků. Jako ochrana proti padělání se aplikují různé ochranné prvky na papír nebo přímo do jeho struktury při výrobním procesu. Mezi nejpoužívanější ochranné prvky patří vodoznak, použití bezpečnostních vláken, chemické jištění nebo aplikace hologramů.

Ochranné prvky jsou dále rozděleny na prvky viditelné okem, dále na prvky rozpoznatelné pod speciálním detekčním zařízením (například bezpečnostní vlákna viditelná pod UV světlem) a prvky ověřitelné na laboratorní úrovni, kupříkladu jištění ceninových papírů pomocí vlastní DNA, na základě které lze papír verifikovat i po jeho spálení.

Vybrané ukázky našich papírů.

Nejlepší ochranou proti padělání je použití různých kombinací všech typů ochranných prvků.

Ceninové papíry jsou v praxi využívány pro výrobu ceninových produktů, jako jsou:

- bankovky, směnky, akcie, dluhopisy, podílové listy, poštovní známky, stravenky, vstupenky, vysvědčení, dokumenty a doklady státního významu, cenné papíry prezentující určitou finanční hodnotu, atd.

V současnosti je v naší společnosti vyráběno více než 1 000 různých druhů ceninových papírů s odlišnou technickou specifikací.

Papír je vyráběn jako bezdřevý, tzn. z celulózových, případně bavlněných vláken.

Ceninové papíry

Rozdělení ochranných prvků:

  1. Ochranné prvky ve struktuře papíru

    Ochranné prvky použité ve struktuře papíru se jen velmi těžce napodobují jiným procesem. Mezi nejpoužívanější ochranné prvky patří vodoznak, použití bezpečnostních vláken nebo chemické jištění.

  2. Ochranné prvky na povrchu papíru

    K nejčastěji používaným ochranným prvkům na povrchu papíru patří aplikace hologramů, respektive holografické fólie.

  3. Bezpečnostní tisk papíru

    Ke spolehlivému zabezpečení cenin se při potisku používají kombinace několika tiskových technik, speciální barvy a laky, které mohou být viditelné například pouze pod UV lampou. Mezi typické tiskové zabezpečovací technologie patří soutisková značka, proměnlivá barva, skrytý obrazec, giloše, mikrotext, anti-copy barva, atd.

Nejlepší ochranou proti padělání je použití různých kombinací všech typů ochranných prvků.

Návrh nejlepšího řešení zabezpečení je individuální dle účelu použití dokumentů. Zákazník nás může kdykoliv kontaktovat za účelem konzultace a doporučení, jak jeho konkrétní požadavek řešit.

Ukázka hotových ceninových produktů:

Grafický karton

Kreativní grafické kartony jsou určeny pro kresbu tuhou, perem, akvarelovými barvami, pro hlubokotisk či měditisk. Kromě toho jsou využívány pro firemní prezentace a dokumentaci, tisk vizitek a jiné.
Více informací ...

Ostatní papíry a speciální papíry

Naši produkci doplňuje také výroba dalších papírů jako archivní papír, mapový papír, nehořlavý papír a barevné papíry.
Více informací ...Zaujala Vás naše nabídka ?

Jestli ano, neváhejte nás kontaktovat a nalezneme řešení podle vašich požadavků.