Ochranné prvky na povrchu papíru.

Vzhledem k rozvoji technologií v posledních letech jsou dnes používány ochranné prvky také na povrchu papíru. Klasickým příkladem jsou hologramy, které se aplikují na povrch papíru po jeho výrobě.

Hologramy

Hologram je ochranný prvek vyrobený z mnohovrstvé pokovené fólie, který obsahuje laserem vypálenou, opticky proměnlivou informaci (obrázek, text, efekt, atd.) a mění vzhled a vlastnosti v závislosti na dopadajícím světle. Nabídka hologramů je velmi široká a zákazník si může zvolit buď „volný" hologram (design hologramu zákazník neplatí) nebo si nechat navrhnout „vlastní" hologram. Lze vytvářet nepřeberné množství různých kombinací, změn kreseb a barev, pohybů v kresbě a rozpínavosti.
Pro ochranu cenin bývají často využívány ceninové hologramy, které jsou mezinárodně registrovány. Tyto speciální hologramy mohou obsahovat mikroprvky, kinetické efekty a skryté prvky kontrolovatelné laserem.
Do papíru jsou hologramy aplikovány tak, aby nemohly být odděleny od originálního podkladu bez viditelného poškození. Motivy na ně lze umístit buď do přesně definovaných míst nebo v nekonečném pásu, což lze přirovnat k tapetovému vzoru. Veškeré folie s hologramy jsou dodávány dle požadavků zákazníka. Garantujeme maximální kvalitu a funkčnost aplikace hologramů.

Samolepící ceninové papíry

Samolepící papíry mají různorodé využití. To platí i o samolepících ceninových papírech. Používají se pro různé účely - VISA, známky, jistící přelepky, atd. Dle individuálních potřeb zákazníka navrhneme nejvhodnější řešení, kdy zákazník obdrží finální samolepící papír v arších nebo rolích, případně i s vyražením tvaru výsledné samolepky.
Gramáž a barevnost papíru přizpůsobíme dle přání klienta.

Ceninové papíry s termovrstvou

Pro rychlý a levný tisk se dnes stále častěji používají tzv. termopapíry. K jejich využití dochází zejména při výrobě jízdenek, termokotoučků do pokladen nebo účtenek. Tisk probíhá zahřátím jednotlivých bodů termovrstvy na papíře. Pro ochranu před paděláním takto tištěných dokladů je možné využít ceninové papíry s termovrstvou. Dle přání zákazníka nabídneme to nejvhodnější řešení, včetně zvolené gramáže a barevnosti.

Samopropisující ceninové papíry

Pro některé typy zabezpečených dokumentů je nezbytné mít možnost propisování na další stranu dokumentu. Příkladem může být smlouva mezi pojišťovnou a klientem, kdy pojišťovna požaduje zabezpečení dokumentu proti padělání.
V takových případech nabízíme možnost výroby samopropisujících ceninových papírů, kdy na povrch ceninového papíru je aplikována samopropisující vrstva.
Gramáž a barevnost papíru přizpůsobíme dle přání klienta.

Ceninový papír pro známky

Poštovní známky jsou již od nepaměti jedním z cílů padělatelů, a proto se pro jejich výrobu používá ceninový papír. SPM nabízí zákazníkům možnost výroby známkového papíru dle jejich specifikací včetně potažení papíru lepidlem. Zákazník má na výběr širokou škálu různých typů lepidel od vodou aktivovaných po klasické samolepky.
Gramáž a barevnost papíru přizpůsobíme dle přání klienta.

Máte zájem o bližší informace ?